Lịch sử hình thành

Trung tâm TH-TN được thành lập theo Quyết định số 299 QĐ/ĐHĐL ngày 28 tháng 2 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Xưởng thực hành, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2019. 

Bạn cần hỗ trợ?