Sinh viên

Giới thiệu

 

Hiện tại mỗi năm học Xưởng trường đón nhận khoảng 100 lượt lớp của các ngành: HTĐ, NĐ, TĐ, CNTĐ, ĐCN, ĐTVT, CNCK, Cơ ĐT đến thực hành thuộc 13 môn học

- Trong khóa học, với bậc đào tạo trung học chuyên nghiệp ngành HTĐ: học sinh được thực hành qua 14 tuần ở 08 môn học

- Với bậc đào tạo cao đẳng và đại học sinh viên được thực tập qua 15 tuần ở 09 môn học

- Ngoài đào tạo cho sinh viên và học sinh của trường, hàng năm XTH còn kết hợp với khoa ĐTTC để tổ chức bồi huấn và thi nâng bậc cho công nhân quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp, công nhân xây lắp đường dây và trạm biến áp của các đơn vị trong và ngoài ngành.

Bạn cần hỗ trợ?