Nghiên cứu

Đề tài khoa học ứng dụng thực tiễn

1. Các đề tài đã thực hiện và được nghiệm thu từ cấp trường trở lên:

   - Đề tài cấp trường năm 2002: Bàn hiệu chỉnh công tơ 1 pha và 3 pha.

   - Đề tài cấp trường năm 2004: Điều khiển bộ truyền động máy cắt dầu 35kV (đã sử dụng tốt).

   - Đề tài cấp trường năm 2006:

+ Cải tiến bộ guốc trèo cột ly tâm (đã sử dụng tốt).

+ Cải tiến phương pháp dạy thực hành môn nguội tại trường ĐHĐL.

   - Đề tài cấp trường năm 2007:

+ Thiết kế, chế tạo thiết bị thử dây an toàn.

+ Chế tạo bảng mẫu các mối hàn.

 

2. Sản phẩm cải tiến phương pháp giảng dạy năm 2009:

   - Dạy nối cáp điện lực bằng hình ảnh động trên màn hình

Bạn cần hỗ trợ?