Nghiên cứu

Đề tài khoa học ứng dụng thực tiễn

1. Các đề tài đã thực hiện và được nghiệm thu từ cấp trường trở lên:

   - Đề tài cấp trường năm 2002: Bàn hiệu chỉnh công tơ 1 pha và 3 pha.

   - Đề tài cấp trường năm 2004: Điều khiển bộ truyền động máy cắt dầu 35kV (đã sử dụng tốt).

   - Đề tài cấp trường năm 2006:

+ Cải tiến bộ guốc trèo cột ly tâm (đã sử dụng tốt).

+ Cải tiến phương pháp dạy thực hành môn nguội tại trường ĐHĐL.

   - Đề tài cấp trường năm 2007:

+ Thiết kế, chế tạo thiết bị thử dây an toàn.

+ Chế tạo bảng mẫu các mối hàn.

- Đề tài khoa học cấp trường năm 2015: "Nghiên cứu chế tạo bản mạch điều khiển máy cưa đai ngang"

- Giải khuyến khích cuộc thi viết "EPU trong tôi" cuộc thi viết chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11.2021

2. Sản phẩm cải tiến phương pháp giảng dạy năm 2009:

   - Dạy nối cáp điện lực bằng hình ảnh động trên màn hình

Bạn cần hỗ trợ?