Cơ cấu tổ chức

                                                  **Ban chủ nhiệm khoa

                                 ThS. GV  Kiều Tuấn Anh             Phó Quản đốc phụ trách Xưởng

                                 ThS. Vũ Quang Tuấn                  Phó Quản đốc Xưởng

* Danh sách giảng viên

STT

Họ và tên

Học vị

Vị trí công tác

Ảnh thành viên

 

 

1

 

 

Kiều Tuấn Anh

 

 

Th.S

 

 

P.QĐ - Giảng viên

 

 

 

2

 

 

Vũ Quang Tuấn

 

 

Th.S

 

 

P.QĐ - Giảng viên

 

 

 

3

 

 

Trần Thị Kim Thanh

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

4

 

 

Trần Kỳ

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

5

 

 

Nguyễn Văn Đức

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

6

 

 

Phạm Đức Trung

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

7

 

 

Trần Thế Trung

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

8

 

 

Nguyễn Duy Trung

 

 

T.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

9

 

 

Đàm Xuân Đông

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

10

 

 

Vũ Thanh Tùng

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

11

 

 

Hoàng Thị Loan

 

 

K.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

12

 

 

Nguyễn Quang Huy

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

13

 

 

Đàm Quang Huệ

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

14

 

 

Nguyễn Thị Ngà

 

 

Th.S

 

 

Thư ký – GV khoa

 

 

 

15

 

 

Nguyễn Hoài Sơn

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

16

 

 

Nguyễn Xuân Sơn

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

17

 

 

Nguyễn Thanh Thủy

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

18

 

 

Trần Quốc Hoàn

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

19

 

 

Trần Độ

 

 

Th.S

 

 

Giảng viên

 

 

 

20

 

 

Lê Quang Thành

 

 

Th.S

 

 

NVKT

 
Bạn cần hỗ trợ?