Lịch công tác tuần 18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần thứ 18  (Từ 3/12/2018 đến 9/12/2018)
XƯỞNG THỰC HÀNH  
                   
Thứ Giờ Thời gian Địa điểm Nội Dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Ngày CS1 CS2 Khác
Thứ 2 7h35' 1 tiếng PHA   - Giao ban đầu tuần Ô Hoàng HCQT Ô. Tuấn Anh
13h30 2 tiếng   CS2   Bàn giao mặt bằng gói bổ xung nguồn điện 3 pha nhà E, G nhà N và tuyến cáp dự phòng sự cố Ô Hoàng QLĐT&XDCB Ô. Tuấn Anh
Thứ 3 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Thứ 4 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Thứ 5 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Thứ 6 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Thứ 7 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Ghi chú trong tuần:                 
    * Lịch trực giáo vụ khoa tại Cơ sở 1: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6,       
    * Lịch trực giáo vụ khoa tại Cơ sở 2: Thứ 3, Thứ 5.      

Bạn cần hỗ trợ?