Lịch công tác tuần 19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần thứ 19  (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)
XƯỞNG THỰC HÀNH  
                   
Thứ Giờ Thời gian Địa điểm Nội Dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Ngày CS1 CS2 Khác
Thứ 2 7h35' 1 tiếng PHA   - Giao ban đầu tuần Ô Hoàng HCQT Ô. Tuấn Anh
Thứ 3 1h30' Cả buổi PHA   - Họp đánh giá viên chức Ô Hoàng TCCB Ô. Tuấn Anh
Thứ 4 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Thứ 5 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Thứ 6 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Thứ 7 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Ghi chú trong tuần:                 
    * Lịch trực giáo vụ khoa tại Cơ sở 1: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6,       
    * Lịch trực giáo vụ khoa tại Cơ sở 2: Thứ 3, Thứ 5.      

Bạn cần hỗ trợ?