Lịch công tác tuần 21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần thứ 21  (Từ 24/12/2018 đến30/12/2018)
XƯỞNG THỰC HÀNH  
                   
Thứ Giờ Thời gian Địa điểm Nội Dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Ngày CS1 CS2 Khác
Thứ 2 7h30' 1 tiếng PHA   - Giao ban đầu tuần Ô Hưng HCQT Ô. Tuấn Anh
Thứ 3 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Thứ 4 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Thứ 5 9h30' 2 tiếng PHA     Báo cáo công tác di chuyển thiết bị máy móc thí nghiệm, thực hành Ô Hoàng QLĐT&XDCB Ô. Tuấn Anh
Thứ 6 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Thứ 7 7h00' Cả ngày   CS2 - Giáo viên giảng dạy theo tiến độ     Toàn thế GV có lớp
Ghi chú trong tuần:                 
    * Lịch trực giáo vụ khoa tại Cơ sở 1: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6,       
    * Lịch trực giáo vụ khoa tại Cơ sở 2: Thứ 3, Thứ 5.      

Bạn cần hỗ trợ?