Lịch công tác tuần 26

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần thứ 26  (Từ 28/1/2019 đến 4/2/2019)
XƯỞNG THỰC HÀNH  
                   
Thứ Giờ Thời gian Địa điểm Nội Dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Ngày CS1 CS2 Khác
Thứ 2 7h35' 1 tiếng PHA   - Giao ban đầu tuần Ô Hoàng HCQT Ô. Tuấn Anh
8h30' 1 tiếng PHA     Họp về khối lượng giờ thừa năm học 2017-2018 Ô Hoàng TCCB Ô. Tuấn Anh
Thứ 3                  
Thứ 4                  
Thứ 5                  
Thứ 6                  
Thứ 7                  
Ghi chú trong tuần:                 
    * Lịch trực giáo vụ khoa tại Cơ sở 1: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6,       
    * Lịch trực giáo vụ khoa tại Cơ sở 2: Thứ 3, Thứ 5.      
                   

Bạn cần hỗ trợ?