Lịch công tác tuần 40

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần thứ 40  (Từ 6/5/2019 đến 12/5/2019)
TRUNG TÂM TH-TN  
                   
Thứ Giờ Thời gian Địa điểm Nội Dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Ngày CS1 CS2 Khác
Thứ 2 7h35' 1 tiếng PH A   - Giao ban đầu tháng 5/2019 Ô Hoàng HCQT Ô. Tuấn Anh
9h30' 2 tiếng CS1     Họp góp ý dự thảo " Chế độ làm việc của Giảng viên" Ô Hoàng ĐT Ô. Tuấn Anh
Thứ 3 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
Thứ 4 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
Thứ 5 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
Thứ 6 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
Thứ 7 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
CN 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT

Bạn cần hỗ trợ?