Lịch công tác tuần 42

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần thứ 42  (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
TRUNG TÂM TH-TN  
                   
Thứ Giờ Thời gian Địa điểm Nội Dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Ngày CS1 CS2 Khác
Thứ 2 7h35' 1 tiếng PH A   - Giao ban đầu tuần Ô Hoàng HCQT Ô. Tuấn Anh
8h30' 30 phút PH A     Họp góp ý nội dung lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư và nghiệp vụ báo trí Ô Hoàng ĐTTX Ô. Tuấn Anh
Thứ 3 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
Thứ 4 9h00' Cả ngày Sân TT   - Khai mạc " Ngày hội việc làm EPU 2019" Ô Hoàng TTHTVL&KN Ô. Tuấn Anh
Thứ 5 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
Thứ 6 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
Thứ 7 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
CN 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT

Bạn cần hỗ trợ?