Lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn

 

Lý thuyết phân vùng năng lượng trong vật rắn

Có thể sử dụng lý thuyết phân vùng năng lượng để giải thích phân loại vật liệu thành các nhóm vật liệu dẫn điện, bán dẫn và điện môi(cách điện).

Việc nghiên cứu quang phổ phát xạ của các chất khác nhau ở trạng thái khí khi các nguyên tử ở cách xa nhau một khoảng cách lớn đã chỉ rõ rằng nguyên tử của mỗi chất được đặc trưng bởi những vạch quang phổ hoàn toàn xác định. Điều đó chứng tỏ rằng nghuên tử khác nhau có những trạng thái năng lượng hay mức năng lượng khác nhau.

Khi nguyên tử ở trạng thái bình thường không bị kích thích, một số trong các mức năng lượng được các điện tử lấp đầy, còn ở các mức năng lượng khác điện tử chỉ có thể có mặt khi nguyên tử nhận được năng lượng từ bên ngoài tác động(trạng thái kích thích). Nguyên tử luôn có xu hướng quay về trạng thái ổn định. Khi điện tử chyển từ mức năng lượng kích thích sang mức năng lượng nguyên tử nhỏ nhất, nguyên tử phát ra phần năng lượng dư thừa.

Những điều nói trên có thể đặc trưng bằng biểu đồ năng lượng trên hình vẽ. khi chất khí hóa lỏng và sau đó tạo nên mạng tinh thể của vật rắn, các nguyên tử nằm sát nhau, tất cả các mức năng lượng của nguyên tử bị dịch chuyển nhẹ do tác động của các nguyên tử bên cạnh tạo nên một dải năng lượng hay còn gọi là vùng các mức năng lượng.

Hình Sơ đồ phân bố mức năng lượng nguyên tử riêng biệt của vật rắn phi kim loại

XTH - Tháng 3/2018 - Trần Quốc Hoàn

 

 

Bạn cần hỗ trợ?