Lịch công tác tuần 41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 Tuần thứ 41  (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
TRUNG TÂM TH-TN  
                   
Thứ Giờ Thời gian Địa điểm Nội Dung Chủ trì Chuẩn bị Thành phần
Ngày CS1 CS2 Khác
Thứ 2 7h35' 1 tiếng PH A   - Giao ban đầu tháng 5/2019 Ô Hoàng HCQT Ô. Tuấn Anh
Thứ 3 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
Thứ 4 13h30' 1,5 tiếng CS1   - Rà soát danh mục tài sản đề nghị thanh lý của các đơn vị: TT TNTH, HCQT Ô Hoàng KHTC Ô. Tuấn Anh
Thứ 5 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
Thứ 6 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
Thứ 7 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT
CN 7h00' Cả ngày   CS2 - Quản lý phòng và trực giảng dạy theo tiến độ     Cán bộ TT

Bạn cần hỗ trợ?